Phân Loại Chi Phí Thời Kỳ - Phân Loại Chi Phí Trong Doanh Nghiệp

Chi mức giá sản phẩm, giá thành định kỳ là gì? - giá cả sản phẩm thương hiệu tiếng Anh là: " sản phẩm cost". So sánh giữa chi tiêu sản phẩm và ngân sách thời kỳ?


Tất cả các ngân sách chi tiêu không yêu cầu là giá cả sản phẩm đông đảo là chi phí kỳ. Sự biệt lập đơn giản giữa hai vấn đề này là ngân sách chi tiêu sản phẩm là một trong những phần của ngân sách chi tiêu sản xuất (COP) do nó hoàn toàn có thể được quy cho những sản phẩm. Mặt khác, túi tiền không buộc phải là một phần của quá trình sản xuất, với đó là tại sao tại sao chi phí không thể được phân chia cho những sản phẩm. Vậy ngân sách chi tiêu sản phẩm và ngân sách thời kỳ gồm có điểm như là và không giống nhau như cố gắng nào? Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc này, nội dung bài viết dưới đây của chế độ Dương Gia đã cung cấp cho bạn đọc nội dung tương quan đến: ” so sánh giữa chi tiêu sản phẩm và ngân sách thời kỳ”


Mục lục bài viết


1. Giá cả sản phẩm, ngân sách thời kỳ là gì?

– dựa trên mối contact với sản phẩm, giá cả có thể được phân nhiều loại thành ngân sách sản phẩm và túi tiền thời kỳ. Giá thành sản phẩm là chi tiêu liên quan mang lại sản phẩm, tức là chi phí có thể xác minh được nguồn gốc của thành phầm và là 1 phần của cực hiếm hàng tồn kho. Ngược lại, túi tiền kỳ hạn đối lập với giá cả sản phẩm, vày chúng không tương quan đến sản xuất, chúng cần yếu được phân bổ vào sản phẩm, vày nó được xem vào thời kỳ tạo nên chúng. 

– giá thành sản phẩm là những chi phí liên quan liêu trực tiếp nối việc chế tạo một thành phầm hoặc thương mại & dịch vụ dự định để bán. Chi tiêu kỳ là tất cả các chi phí gián tiếp khác tạo nên trong quy trình sản xuất. Giá thành chung và bỏ ra phí bán sản phẩm & tiếp thị là mọi ví dụ thịnh hành về chi tiêu kỳ.

Bạn đang xem: Chi phí thời kỳ

– túi tiền sản phẩm : Giá thành thành phầm là những giá cả trực tiếp tương quan đến vấn đề sản xuất ra một sản phẩm. Ví dụ, một nhà tiếp tế sẽ có túi tiền sản phẩm bao gồm:

+ Lao đụng trực tiếp

+ vật liệu thô

+ Vật bốn sản xuất

+ chi phí liên quan lại trực sau đó cơ sở thêm vào như điện


– Đối với cùng 1 nhà phân phối lẻ, ngân sách chi tiêu sản phẩm sẽ bao gồm các nguồn hỗ trợ được mua từ 1 nhà cung ứng và ngẫu nhiên chi giá tiền nào khác liên quan đến vấn đề đưa mặt hàng hóa của họ ra thị trường. Cầm lại, ngẫu nhiên chi mức giá nào tạo ra trong quá trình mua lại hoặc cấp dưỡng một thành phầm đều được xem là ngân sách chi tiêu sản phẩm.

– ngân sách sản phẩm thường xuyên được xem như là hàng tồn kho cùng được gọi là “chi phí có thể kiểm kê” vì chưng những giá thành này được áp dụng để định vị hàng tồn kho. Khi thành phầm được bán, chi phí sản phẩm trở thành một trong những phần của giá vốn hàng bán được thể hiện nay trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.


– chi tiêu giai đoạn: Chi giá thành kỳ là toàn bộ các ngân sách không được xem vào chi tiêu sản phẩm. Ngân sách chi tiêu kỳ hạn không biến thành ràng buộc thẳng vào quá trình sản xuất. Giá thành chung hoặc phân phối hàng, ngân sách chi tiêu chung và bỏ ra phí cai quản (SG&A) được xem là túi tiền kỳ. SG&A bao gồm các túi tiền của văn phòng và công sở công ty, buôn bán hàng, tiếp thị và thống trị tổng thể chuyển động kinh doanh của công ty.


– giá cả thời kỳ không được gán cho một sản phẩm ví dụ hoặc giá thành tồn kho như chi tiêu sản phẩm. Vày đó, giá thành kỳ được liệt kê như một khoản giá thành trong kỳ kế toán mà bọn chúng xảy ra.

– các ví dụ khác về chi phí thời kỳ bao gồm chi mức giá tiếp thị, tiền thuê (không tương quan trực tiếp nối cơ sở sản xuất), khấu hao văn phòng công sở và lao động gián tiếp. Không tính ra, giá cả lãi vay mượn của một khoản nợ của người sử dụng sẽ được phân một số loại là giá cả kỳ.

– túi tiền thời kỳ là ngẫu nhiên chi tổn phí nào không được vốn hóa thành chi phí trả trước , hàng tồn kho hoặc tài sản cố định và thắt chặt . Túi tiền kỳ bao gồm liên quan nghiêm ngặt với thời gian trôi qua hơn là với 1 sự kiện thanh toán giao dịch . Vì giá cả kỳ về cơ phiên bản luôn được xem vào giá thành cùng một lúc, cần nó rất có thể được điện thoại tư vấn một cách thích hợp hơn là giá thành kỳ. Chi tiêu trong kỳ được xem vào giá thành trong kỳ phân phát sinh. Loại túi tiền này không được tính vào giá chỉ vốn hàng buôn bán trên report kết quả hoạt động kinh doanh . Vắt vào đó, nó thường xuyên được bao hàm trong phần bỏ ra phí bán sản phẩm và đưa ra phí thống trị của báo cáo kết quả vận động kinh doanh.

– túi tiền định kỳ là những giá thành không thể vốn hóa trên bảng cân đối kế toán của công ty . Nói giải pháp khác, chúng được sử dụng trong kỳ gây ra và lộ diện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Túi tiền kỳ còn được gọi là chi tiêu kỳ.

– ngân sách chi tiêu sản phẩm tên tiếng Anh là: ” sản phẩm cost”

– chi phí thời kỳ thương hiệu tiếng Anh là:” Period cost”


2. đối chiếu giữa túi tiền sản phẩm và túi tiền thời kỳ:


* như là nhau:

– Cả chi tiêu sản phẩm và chi tiêu thời kỳ có thể là thắt chặt và cố định hoặc bao gồm thể đổi khác về phiên bản chất. Chi phí chế tạo thường là một phần của đưa ra phí chuyển đổi kinh doanh vị số tiền ném ra sẽ đổi khác tương ứng với con số sản xuất. Tuy nhiên, giá cả máy móc cùng mặt bằng vận động có thể là tỷ lệ cố định và thắt chặt và những túi tiền này rất có thể xuất hiện bên dưới nhóm túi tiền cố định hoặc được ghi nhận là khấu hao trên một bảng kế toán riêng.

– bởi đó, người lập bảng tính ngân sách sản xuất phải quyết định xem các giá thành này đã được hạch toán không hay chúng đề nghị là một bộ phận của bạn dạng tính tổng thể chi tiêu sản xuất. Ngoài ra, chi phí cố định và bỏ ra phí chuyển đổi có thể được đo lường và tính toán khác nhau ở các giai đoạn khác biệt trong chu kỳ luân hồi sống hoặc niên độ kế toán của chúng ta . Việc đo lường và thống kê là để dự báo hay báo cáo cũng tác động đến cách thức luận phù hợp hợp.

– giá thành sản phẩm bao gồm nguyên vật liệu trực tiếp, nhân lực trực tiếp và giá thành chung trực tiếp. Giá thành kỳ tính dựa trên thời hạn và chủ yếu bao gồm chi phí bán hàng và làm chủ như chi phí lương, tiền thuê nhà, v.v. Nhị loại chi tiêu này rất quan trọng đặc biệt trong kế toán chi phí, mà hầu hết mọi người không dễ hiểu. Bởi vậy, hãy xem thêm bài báo để gia công sáng tỏ sự khác hoàn toàn giữa ngân sách sản phẩm và chi phí thời kỳ.

* không giống nhau:


* Thứ nhất, về khái niệm:

– giá cả sản phẩm: dựa trên mối tương tác với sản phẩm, chi tiêu có thể được phân loại thành chi phí sản phẩm và giá cả thời kỳ. Giá cả sản phẩm là giá thành liên quan mang lại sản phẩm, tức là giá thành có thể xác minh được nguồn gốc của sản phẩm và là một phần của cực hiếm hàng tồn kho. Giá thành có thể được phân bổ cho thành phầm được hotline là ngân sách sản phẩm.

– giá thành thời kỳ: giá cả thời kỳ  đối lập với chi tiêu sản phẩm, do chúng không liên quan đến sản xuất, chúng thiết yếu được phân chia vào sản phẩm, vị nó được xem vào thời kỳ phát sinh chúng. Túi tiền không thể được ấn định mang lại sản phẩm, nhưng mà được tính là một khoản bỏ ra phí. 

* trang bị hai, về nền tảng:

– chi phí sản phẩm: âm lượng

– túi tiền thời kỳ: thời gian

* trang bị ba, về ví dụ:

– giá thành sản phẩm: giá cả nguyên đồ dùng liệu, ngân sách sản xuất chung, khấu hao trang bị móc, chi phí lương nhân công, v.v.

– giá thành thời kỳ: tiền lương, tiền mướn nhà, giá thành kiểm toán, khấu hao gia sản văn phòng, v.v.

* thứ tư, về quánh điểm:

– Về ngân sách chi tiêu sản phẩm: giá cả liên quan trực tiếp nối việc sở hữu và bán hàng hóa được call là chi phí sản phẩm. Các chi phí này tương quan đến việc thu download và chuyển đổi nguyên liệu thô thành sản phẩm & hàng hóa đã xong sẵn sàng nhằm bán. Nói một cách đối kháng giản, giá thành là một thành phần của ngân sách sản xuất là ngân sách chi tiêu sản phẩm.

Các chi tiêu này hoàn toàn có thể được phân bổ cho các sản phẩm. Túi tiền được bao gồm trong việc khẳng định giá trị hàng tồn kho; kia là lý do tại sao nó nói một cách khác là giá thành có thể dự trữ. Sau đấy là mục tiêu của giá cả sản phẩm tính toán: (1) Nó giúp ích cho việc lập report tài chính, (2) Nó đề xuất được tính toán cho mục tiêu định giá chỉ sản phẩm.


+ trong số hệ thống giá cả khác nhau, chi tiêu sản phẩm cũng không giống nhau, như trong ngân sách hấp thụ, cả chi tiêu cố định và chi phí đổi khác đều được đánh giá là chi tiêu sản phẩm. Khía cạnh khác, trong ngân sách biên chỉ có chi phí chuyển đổi được coi là chi phí sản phẩm. Một lấy ví dụ như về giá thành đó là ngân sách vật liệu, nhân công và giá thành chung được thực hiện để cung cấp một cái bàn.

– chi tiêu định kỳ: Chi giá thành không thể phân chia cho sản phẩm, nhưng thuộc 1 thời kỳ rõ ràng được hotline là chi tiêu thời kỳ. Các giá cả này được tính vào doanh thu bán hàng cho kỳ kế toán tài chính mà chúng diễn ra. Thời gian giá cả dựa bên trên thời gian, tức là khoảng thời gian phát sinh chi phí. Các giá thành này xảy ra trong năm tài chính, nhưng chúng không được xem như xét tại thời khắc định giá hàng tồn kho do chúng không tương quan đến việc chọn mua và bán hàng hóa.

+ Theo lý lẽ phù hợp, tất cả các khoản giá cả đều phù hợp với lợi nhuận của một thời kỳ thế thể. Do vậy, nếu lệch giá được ghi dìm trong kỳ kế toán, thì các khoản giá cả cũng được tính đến bất kỳ sự giao vận thực tế của chi phí mặt. Theo khái niệm này, chi phí kỳ cũng rất được ghi thừa nhận và report như là túi tiền thực tế trong thời hạn tài chính.


+ toàn bộ các chi phí phi thêm vào như giá thành văn phòng và ngân sách chi tiêu chung được coi là giá cả định kỳ như chi phí lãi, chi phí lương, tiền thuê, quảng cáo, hoả hồng cho nhân viên bán hàng, khấu hao gia tài văn phòng, giá thành kiểm toán, v.v.

– chi phí sản phẩm là túi tiền có thể được ấn định trực tiếp đến sản phẩm. Ngân sách chi tiêu kỳ là túi tiền liên quan mang lại một kỳ kế toán nắm thể.

– ngân sách sản phẩm dựa trên số lượng vì chúng vẫn không thay đổi đơn giá chỉ nhưng khác nhau về tổng giá trị. Mặt khác, thời gian được mang làm đại lý cho giá cả kỳ do theo lý lẽ phù hợp; các chi phí phải tương xứng với doanh thu và vày đó, chi tiêu được xác định chắc chắn là và được xem trong kỳ kế toán phát sinh bỏ ra phí.

– Nói chung, chi phí khả biến được coi là giá cả sản phẩm vày chúng đổi khác cùng cùng với sự chuyển đổi của cường độ hoạt động. Ngược lại, giá thành cố định được nhìn nhận là giá cả kỳ hạn vì chúng không biến đổi bất nhắc mức độ hoạt động.

– giá thành sản phẩm được bao gồm trong định vị hàng tồn kho, điều này hoàn toàn ngược lại trong trường hợp chi tiêu kỳ.

– chi tiêu sản phẩm bao gồm tất cả các ngân sách chi tiêu sản xuất với sản xuất, nhưng giá thành giai đoạn coi xét tất cả các giá thành phi tiếp tế như tiếp thị, bán hàng và phân phối, v.v.

*

Chi giá tiền được định nghĩa như là giá trị chi phí tệ của những khoản hao phí bỏ ra. Nhằm mục tiêu thu được các loại tài sản, hàng hóa hoặc các dịch vụ.

Xem thêm: Bé bị thâm quầng mắt - trẻ nhỏ bị quầng thâm ở mắt cảnh báo bệnh gì

Trong kế toán quản trị, ngân sách được phân một số loại và sử dụng theo vô số cách thức khác nhau. Nhằm hỗ trợ những thông tin cân xứng với nhu cầu phong phú trong các thời điểm khác nhau của quản lý nội cỗ doanh nghiệp.

PHÂN LOẠI bỏ ra PHÍ vào KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1. Phân loại giá thành theo chức năng hoạt động

1.1. Chi tiêu sản xuất

Giai đoạn cấp dưỡng là tiến độ chế biến nguyên liệu thành thành phẩm cân bằng sức lao rượu cồn của người công nhân kết phù hợp với việc áp dụng máy móc thiết bị.

a. Túi tiền nguyên liệu, vật tư trực tiếp:

Khoản mục ngân sách chi tiêu này bao hàm các loại nguyên vật liệu và vật liệu xuất sử dụng trực tiếp đến việc chế tạo sản phẩm.

Trong đó, nguyên vật liệu chính dùng để cấu trúc nên thực thể thiết yếu của thành phầm và những loại vật tư phụ khác có tác dụng kết phù hợp với nguyên vật liệu chính để hoàn chỉnh sản phẩm về mặt chất lượng và hình dáng.

b. Giá thành nhân công trực tiếp:

Khoản mục giá thành này bao gồm tiền lương buộc phải trả cho phần tử công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm và gần như khoản trích theo lương của họ được tính vào bỏ ra phí.

Chi tổn phí tiền lương và các khoản trích theo lương của bộ phận công nhân phục vụ vận động chung của thành phần sản xuất hoặc nhân viên quản lý các phần tử sản xuất. Thì không bao gồm trong khoản mục ngân sách này mà được xem là một trong những phần của khoản mục ngân sách sản xuất chung.

c. Ngân sách sản xuất chung:

Chi chi phí sản xuất tầm thường là các giá cả phát sinh vào phạm vi những phân xưởng để giao hàng hoặc làm chủ quá trình tiếp tế sản phẩm.

Khoản mục ngân sách này bao gồm:

Chi phí vật liệu giao hàng quá trình chế tạo hoặc cai quản sản xuất,Tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên thống trị phân xưởng,Chi phí khấu hao ,Sửa chữa và gia hạn máy móc thiết bị, nhà xưởng,Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài giao hàng sản xuất và làm chủ ở phân xưởng, v.v..1.2. Ngân sách ngoài sản xuấta. Giá thành bán hàng

Khoản mục giá thành này bao gồm các chi phí phát sinh ship hàng cho khâu tiêu tốn sản phẩm.

Chi chi phí như giá cả vận chuyển, bốc tháo dỡ thành phẩm giao đến khách hàng,Chi tầm giá bao bì, khấu hao những phương tiện thể vận chuyển,Tiền lương nhân viên cấp dưới bán hàng, hoa hồng buôn bán hàng,Chi giá tiền tiếp thị quảng cáo, .v.v..b. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí cai quản doanh nghiệp bao gồm tất cả các giá cả phục vụ mang đến công tác tổ chức triển khai và quản lý quá trình sản xuất marketing nói tầm thường trên giác độ toàn doanh nghiệp.

Chi giá thành văn phòng, tiền lương và những khoản trích theo lương của nhân viên cai quản doanh nghiệp
Khấu hao tài sản thắt chặt và cố định của doanh nghiệp
Các ngân sách dịch vụ mua ko kể khác, v.v..

2. Phân loại giá cả trong quan hệ với nấc lợi nhuận xác định từng kỳ

*

2.1. Giá cả sản phẩm

Chi chi phí sản phẩm bao gồm các giá cả phát sinh liên quan đến việc sản xuất sản phẩm. Do thế các túi tiền này phối hợp tạo đề xuất giá trị của sản phẩm hình thành qua tiến độ sản xuất.

Thuộc ngân sách chi tiêu sản phẩm gồm

Các khoản mục giá thành nguyên liệu, vật liệu trực tiếp,Chi chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí cung cấp chung.

Xét theo mối quan hệ với việc xác định lợi tức vào từng kỳ hạch toán. Ngân sách chi tiêu sản phẩm chỉ được xem toán, kết gửi để xác minh lợi tức trong kỳ hạch toán tương ứng với khối lượng sản phẩm đã được tiêu thụ trong kỳ đó.

Chi tầm giá của khối lượng sản phẩm tồn kho không được tiêu thụ vào vào cuối kỳ sẽ được lưu giữ giữ như thể giá trị tồn kho và sẽ tiến hành kết gửi để khẳng định lợi tức ở những kỳ sau thời điểm mà bọn chúng được tiêu thu.

2.2. Giá cả thời kỳ

Chi giá tiền thời kỳ gồm các khoản mục ngân sách còn lại ngoài những khoản mục giá thành thuộc giá cả sản phẩm. Gồm

Chi phí cung cấp hàng
Chi phí cai quản doanh nghiệp.

Các túi tiền thời kỳ tạo ra ở kỳ hạch toán nào được coi là có công dụng phục vụ đến quá trình sale của kỳ đó.

Do vậy bọn chúng được tính toán kết gửi hết để xác minh lợi tức tức thì trong kỳ hạch toán mà chúng phát sinh. Túi tiền thời kỳ có cách gọi khác là giá thành không tồn kho (non-inventorial costs).

3. Phân loại túi tiền theo bí quyết ứng xử của chi phí (kế toán quản ngại trị)

*

3.1. Chi phí khả biến
Chi tổn phí khả biến đổi là những chi phí, xét đến lý thuyết, tất cả sự biến hóa tỉ lệ với những mức độ hoạt động.Chi tầm giá khả biến chuyển chỉ gây ra khi bao gồm các chuyển động xảy ra.Tổng số chi tiêu khả biến sẽ tăng (hoặc giảm) tương xứng với sự tăng (hoặc giảm) của mức độ hoạt động. Nhưng giá cả khả biến chuyển tính theo đơn vị của mức độ chuyển động thì không nạm đổi.3.2. Ngân sách chi tiêu khả đổi thay thực thụ và chi phí khả trở thành cấp bậc

Chi tầm giá khả biến chuyển còn được tạo thành hai loại: giá cả khả đổi thay thực thụ và chi tiêu khả biến chuyển cấp bậc

Chi phí tổn khả biến thực thụ là các ngân sách chi tiêu khả biến có sự biến hóa một biện pháp tỉ lệ với khoảng độ hoạt động. Đa số các ngân sách chi tiêu khả đổi mới thường thuộc loại này.Chi mức giá khả biến đổi cấp bậc là các giá cả khả biến không tồn tại sự biến đổi liên tục theo sự đổi khác liên tục của cường độ hoạt động. Các ngân sách chi tiêu này chỉ thay đổi khi các vận động đã tất cả sự thay đổi đạt đến một nút độ nạm thê như thế nào đó.3.3. Chi tiêu bất biến

Chi phí bất biến là những đưa ra phí, xem về lý thuyết, không có sự biến hóa theo các mức độ chuyển động đạt được. Vày tổng số ngân sách bất biến đổi là không thay đổi cho nên, khi mức độ chuyển động tăng thì ngân sách chi tiêu bất trở thành tính theo đơn vị các mức độ chuyển động sẽ sút và ngược lại.

3.4. Giá cả bất biến bắt buộc

Chi phí bất biến bắt buộc là các ngân sách phát sinh nhằm mục tiêu tạo ra các năng lực vận động cơ phiên bản của doanh nghiệp. Thể hiện rõ nhất là ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ tốt tiền lương nhân viên làm chủ ở các phòng ban chức năng.

Bởi vày là tiền đề tạo nên năng lực chuyển động cơ phiên bản nên các chi phí bất trở nên bắt buộc gắn sát với các kim chỉ nam dài hạn của doanh nghiệp, chúng thể hiện tính chất cố định và thắt chặt khá bền vững và ít chịu đựng sự tác động của các quyết định trong làm chủ ngắn hạn.

3.5. Ngân sách bất biến chuyển không bắt buộc

Khác với các giá cả bất đổi mới bắt buộc. Các túi tiền bất thay đổi không đề xuất thường được điều hành và kiểm soát theo các kế hoạch ngắn hạn. Cùng chúng phụ thuộc vào nhiều vào thiết yếu sách cai quản hàng năm của những nhà quản trị.

Do vậy, loại giá cả này còn được gọi là giá thành bất biến hóa tuỳ ý hay giá thành bất đổi thay quản trị. Thuộc loại giá thành này gồm giá cả quảng cáo, chi phí nghiên cứu vớt phát triển, ngân sách chi tiêu đào sinh sản nhân viên, v.v..

3.6. Ngân sách bất thay đổi và phạm vi phù hợp

Qua nghiên cứu thực chất của ngân sách chi tiêu bất biến, đặc trưng là túi tiền bất vươn lên là không bắt buộc. Chúng ta nhận thấy có thể có sự khác nhau về khía cạnh lượng của các túi tiền bất biến đổi phát sinh hàng năm.

Sự tạo ra của các ngân sách bất biến dựa vào vào phạm vi vận động tối đa của các loại hoạt động mà giá cả bất biến gắn kèm theo.

3.7. Giá cả hỗn hợp
Chi phí các thành phần hỗn hợp là những giá thành mà cấu thành đề xuất nó bao hàm cả yếu hèn tố chi tiêu khả biến chuyển và túi tiền bất biến.

Chi giá thành và phân loại ngân sách trong kế toán tài chính quản trị công ty được kế toán Việt Hưng tổng phù hợp trong nội dung bài viết trên. Hy vọng bạn đọc xem thêm tài liệu sẽ bổ sung thêm những kỹ năng hữu ích cho bạn dạng thân. Chúc chúng ta thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI XEM NHIỀU

  • Chi phí học tesol là gì? trọn bộ thông tin cần biết về tesol

  • Bảng chi phí học bơi - học bơi sải bao nhiêu tiền

  • Chi phí thi acca - #học phí acca hết bao nhiêu tiền

  • Phân loại chi phí thời kỳ - phân loại chi phí trong doanh nghiệp

  • Chi phí mổ thận Ở bệnh viện nào? hết bao nhiêu tiền? mổ nội soi sỏi thận hết bao nhiêu tiền

  • Chi phí thuê pt gym, huấn luyện viên 1 kèm 1 giá bao nhiêu? pt là gì trong gym

  • Ước tính chi phí nuôi vịt Để có lợi nhuận cao, chi phí nuôi 100 con vịt xiêm

  • Chi phí ivf vinmec, có ai đã làm rồi cho em xin ý kiến với ạ!