Thứ năm, 18/01/2018 10:25:29

  • Ban giám hiệu trường THPT Phan Văn Trị
  • Địa chỉ: Phong Điền - TP Cần Thơ
  • Email: c3phanvantri.cantho@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 07103.850.169
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Hoàng Minh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: nh_minh.c3phanvantri@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0917.16.28.29
2
Họ tên: Nguyễn Quang Huân
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: quanghuansao@gmail.com
Điện thoại: 01222877111
3
Họ tên: Trần Ngọc Thiền
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: tn_thien.c3phanvantri@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0948924513
4
Họ tên: Nguyễn Hữu Nhã
Vị trí: Phó Hiệu Trưởng
Email: nh_nha.c3phanvantri@cantho.edu.vn
Điện thoại: 01235162393