Thứ năm, 13/12/2018 22:23:11
Đề thi Giáo viên giỏi năm học 2014 - 2015

Ngày: 20/10/2015

TRƯỜNG THPT PHAN VĂN TRỊ
 
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI NĂM 2014-2015
PHẦN LÝ THUYẾT
 
          Câu 1: Thầy (cô) hiểu việc dạy học theo chủ đề và dạy học tích hợp như thế nào? Hãy trình bày một tiết dạy học tích hợp của bộ môn thầy (cô) đang thực hiện (6 điểm).
 
          Câu 2: Thầy (cô) hãy phân tích nguyên nhân dẫn đến học sinh không thích học bộ môn mình đang dạy và đưa ra biện pháp để khắc phục tình trạng trên (7 điểm).
 
          Câu 3: Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 và những năm tiếp theo có nhiều đổi mới so với năm 2014 trở về trước, thầy (cô) đã điều chỉnh phương pháp dạy học và ra đề kiểm tra của bộ môn mình như thế nào đề đáp ứng yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo (7 điểm).
 
HẾT.
thptphanvantri
Tin liên quan