Thứ năm, 13/12/2018 22:05:30
CV chỉ đạo năm học mới
TT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ghi chú
1 811/SGD&ĐT 28/7/2015 Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu năm học 2015 -2016  Sở GD&ĐT Bắc Giang
2 1472/QĐ-UBND 6/8/2015 Quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2015 -2016 UBND tỉnh Bắc Giang
3 331/PGD&ĐT 12/8/2015 Quán triệt một số nội dung trong công tác thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong cơ sở công lập năm học 2015 -2016 Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa
4 4777/QĐ-UBND   12/8/2015 Quyết định giao chỉ tiêu KH thu BHYT học sinh năm học 2015 -2016  Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa
5 1229/QĐ-UBND 19/8/2015 Tăng cường chỉ đạo công tác BHXH,BHYT năm học 2015 -2016  UB ND Huyện Hiệp Hòa
6 352/PGD&ĐT  21/8/2015 Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học 2015 -2016  Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa
7 352/PGD&ĐT  21/8/2015 Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học 2015 -2016  Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa
8 360/PGD&ĐT  25/8/2015 Chuẩn bị các điều kiện bước vào năm học mới 2015 -2016; ổn định và duy trì nề nếp ngay từ đầu năm học.

Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa
Tác giả: Trần Tuấn Lê

Xem thêm