Thứ ba, 20/03/2018 05:32:28
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9


 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 CỦA TRƯỜNG

                                               ( Từ ngày 12/10  đến ngày 17/10)

 

                       

Thứ

Ngày

Buổi

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIÊM

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

12/10

 

 

Sáng

 

 

 

 

Sinh hoạt dưới cờ

 

Phát hành thư mời phụ huynh ( học sinh vi phạm nội quy)

Sân trường

 

 

 

BGH, Đoàn, Giám Thị, GVCN, HS

 

 

Chiều

 

 

 

THỨ BA

13/10

 

 

Sáng

 

 

 

 

Ban giám hiệu dự giờ các tổ chuyên môn

Lớp học

 

BGH, Giáo viên.

 

 

Chiều

 

 

 

THỨ TƯ

14/10

 

 

Sáng

 

 

 

Ban giám hiệu dự giờ các tổ chuyên môn

 

Họp xử lý học sinh vi phạm nội quy 8h

Lớp học

 

Hội trường

 

 

BGH, Phu huynh

Chiều

Họp ban tự kiểm định chất lượng giáo dục 14H

 

Đại hội đoàn trường 13h30

Phòng chi bộ

 

Phòng hội trường

Theo quyết định

 

Đoàn viên. Khách mời

THỨ NĂM

15/10

Sáng

Ban giám hiệu dự giờ các tổ chuyên môn

 

 

BGH, Giáo viên.

 

Chiều

Thi  giáo viên giỏi cấp trường phần lý thuyết 14H

Hội trường

Hiệu trưởng, GV dự thi

THỨ SÁU

16/10

Sáng

Ban giám hiệu dự giờ các tổ chuyên môn

 

Họp xử lý học sinh vi phạm nội quy 8h

Lớp học

 

Hội trường

 

 

BGH, Phu huynh

Chiều

Chấm thi giáo viên giỏi phần lý thuyết

 

Ban giám khảo

THỨ BẢY

17/10

Sáng

Ban giám hiệu dự giờ các tổ chuyên môn

 

Thay đổi thời khóa biểu

 

 

 

Chiều

Chấm thi giáo viên giỏi phần lý thuyết

 

Ban giám khảo

 

 

Tác giả: Trần Thanh Trường
data/10093449385234068530/tintuc/files/10.2015/LICH%20CONG%20TAC%20TUAN%209.doc

Xem thêm